Document Actions

Pravidla

Zlaté pravidlo

 • skupina, která získá Meč krále Davida, může být vyzvána k opětovnému souboji o meč
 • výzva musí padnout do třicátého prvního dne dvanáctého měsíce v roce, pokud má být o meč bojováno na jaře roku následujícího
 • výzvu může vznést pouze dorost, který už se bitvy jednou zúčastnil
 • strážce meče musí výzvu přijmout a ve společně dohodnutém termínu o meč znovu bojovat; nemá-li dosavadní strážce možnost sestavit bojovou družinu jež by strážcovství hájila, vyšle posla, který meč na začátku turnaje slavnostně předá do rukou společenstva meče
 • každý zúčastněný dorost může být organizátory požádán o jednoho pomocníka k posílení organizátorského zázemí (může být kdokoli z vašich přátel)

Bojová družina (7/2)

Základem pro účast v souboji o královský meč je bojová družina s maximálním počtem 7 bojovníků (z toho 1 nebo 2 jsou vedoucí = osoby starší 15ti let včetně; základem družiny jsou bojovníci ve věku 7 až 14 let). Souboje se tedy mohou účastnit družiny čítající 2 až 7 bojovníků, přičemž dětí nesmí být méně než vedoucích (početnější dorosty mohou samozřejmě postavit několik družin a zajistit si tak větší šanci pro získání trofeje - trofej může vybojovat pouze jedna bojová družina, ale Strážcem meče se stává celý dorost (v případě početnějšího dorostu doporučujeme při sestavování družin vyvážit síly – ke zvládnutí úkolu budete potřebovat jeden druhého /tzn. malé i větší děti i vedoucí, kluky i holky... ;o)


Pravidla boje

Kromě chytrosti, statečnosti a (alespoň částečné) znalosti bible je jediným bojovým prostředkem hráčů kombinace biják+štít. Zásahovými plochami protivníka jsou trup a ramena shora.

 • neplatný je zásah do ramene z boku, do končetin nebo do hýždě
 • zákaz útočení na hlavu, krk a rozkrok!!!
 • zásah uznává ten, na koho je útočeno
 • zásah = herní smrt = vyřazení z boje pro danou chvíli (podrobnosti viz pravidla na místě); zasažený bojovník zvedne štít nad hlavu, aby dal najevo, že se na něj nemá útočit

Základní pravidlo souboje zní: FAIR PLAY!


Výzbroj

Š T Í T

 • materiál: překližka, sololit tl. 0,8cm (0,5 je málo odolný), lepenka (alespoň 2 vrstvy kvůli pevnosti)
 • rozměry: nejdelší naměřitelný rozměr 55cm
 • přední strana: znak dorostu (nebo družiny), neostrý povrch!
 • hrany olepené kobercovkou/kůží/apod.
 • zadní strana: pevné madlo (dřevěné) + nastavitelný pás k upevnění předloktí – obojí přišroubované ke štítu (nebo formou popruhů provlečených širšími dírami namísto šroubů – doporučujeme však pevné madlo kvůli ovladatelnosti štítu); důležitá je měkčená podložka mezi rukou a štítem (filc, pás karimatky nebo kůže apod., při boji je pro držení štítu vhodné používat rukavici /ideálně cyklistickou)

B I J Á K

 • materiál: váček z textilu vycpaný výhradně drceným molitanem připevněný k provazu - ideální je textilní prádelní šňůra (pevné tenké silonové motouzy jsou zakázány!!; dřevěná rukojeť je zakázána!!; jako váček lze výborně použít tlustou ponožku) .. místo, kde je provaz připevněn ke kouli, musí být zakryto pruhem molitanu + oblepeno (např. kobercovkou) a přichyceno ke kouli (stehem)
 • rozměry: délka zbraně maximálně 100cm včetně rozvázaného poutka a koule (nejdelší naměřitelný rozměr), průměr „koule“ bijáku optimalizujte (při výrobě) vzhledem k její tuhosti a váze (příliš těžká/lehká koule se špatně ovládá)
 • úder bijákem do nekrytého místa nesmí bolet (zbraň musí před bojem projít schválením organizátory)

Výstroj

Platí kostýmová povinnost - obecně: jednoduchý přehoz (hábit/tunika) + pokrývka hlavy, případně rouška na ústa .. Kostým má fungovat jako stejnokroj dorostu - postavíte-li více herních družin, odlište tyto družiny odlišným barevným provedením hlavové části kostýmu.. Tvořivosti se meze nekladou! :)


Insignie

D O R O S T  jako celek
STEJNOKROJ (tělová část kostýmu)
ŠTÍTY (např. se symbolikou svého dorostového/klubového názvu, nebo se symbolikou názvu užitého vyloženě pro tuto bojovku)
VLAJKA (na dřevěné žerdi o délce 2,5 m)

Jednotlivé  D R U Ž I N Y
STEJNOKROJ (odlišení hlavové části kostýmu v případě více družin v rámci jednoho dorostu)
BOJOVÝ POKŘIK (každá družina potřebuje svůj)
You are here: Home Pravidla
Personal tools