Document Actions

Organizační zásady

  • Vedoucí jednotlivých dorostů jsou plně zodpovědní za své svěřence (informovanost rodičů, doprava, potraviny/obživa v průběhu akce, stany, ...).
  • Organizátoři zajistí místo akce, potřebná povolení/oznámení (hygiena, majitelé pozemků, odpad, dřevo, pálení ohňů), zdravotníka, informace o spojích, pitnou vodu, způsob stravování (ohniště), WC, atd.
  • Organizační tým připraví hru samotnou a dodrží mlčenlivost o utajených informacích vůči přihlášeným dorostům.
  • Bojovka proběhne pokud možno na krásném a zajímavém místě.
  • Termín bojovky se nebude krýt s regionálními koly celostátní soutěže Biblická stezka.
  • Budeme se snažit o přijatelnou cena "výletu" pro děti.
You are here: Home Organizační zásady
Personal tools