Document Actions

Dopis potomkům rodu Vratislavců

Tento list je určen všem potomkům rodu Vratislavců.

Mé jméno je Jan. Jsem jedním z obránců hradu, který patřil našemu rodu od nepaměti. Nyní nás ale vyhnali ti zlovolní štváči, kteří si dělají zálusk na naše dědictví, na tajemství, které skrýváme.

Hrstka přeživších se shromáždila, aby se rozhodla, co dál. Můj otec mi poručil sepsat tento list a uchovat jej pro naše potomky, aby se jednoho dne mohli vrátit a vyrvat naše nejcennější dědictví z rukou těch svévolníků, kteří si říkají šlechta, ale jsou jen obyčejnými lapky. Sepisuji to, aby nic neupadlo v zapomnění, ale bylo zavčas odhaleno.

Udatný Vratislav, zakladatel našeho starého rodu, odejel na cestu do Svaté země, aby navštívil místa, kde náš Pán Ježíš Kristus chodil, učil, zemřel a vstal z mrtvých, abychom my již nemuseli nikdy více úpět pod jhem hříchu. Božím řízením tam získal korunu, kterou král Saul připravil pro svého syna Jonatána, ale která pak nebyla nikdy použita, neboť jak zajisté víte, vyvoleným Božím nebyl Jonatán, ale David. Po návratu korunu uschoval v okolí hradu. Popis, kde ji hledat je někde na hradě. Vše řekl svému nejstaršímu synovi Václavovi, který měl pokyny předávat svým potomkům. Žel Bohu Václav zemřel zákeřnou smrtí a tajemství bylo ztraceno. Jen tolik se ví, že v okolních lesích jsou uschovány nápovědy k tomu, kde na hradě hledat popis úkrytu koruny a že máme pamatovat na Vratislavův oblíbený žalm.

Pevně doufám, že jednoho dne se náš rod opět vzpamatuje a získá zpět to, co mu z Boží vůle náleží.

Pomáhej vám náš Pán Ježíš Kristus.

You are here: Home Kronika 2003 Dopis potomkům rodu Vratislavců
Personal tools