Document Actions

Kronika

2016 - Soudce Otniel

Ročník 2016 se konal 17.-19. června na louce u vesnice Rybník nedaleko České Třebové a zúčastnilo se ho 13 družin z 6 dorostů. Hra se odehrávala na počátku období soudců, kdy se izraelský národ zabydloval v zaslíbené zemi. Družinky dobývaly zbylá neobsazená města a seznamovaly se se svou novou vlastí. Když byly později podmaněny aramským králem a zotročeny, byly vysvobozeny soudcem Otnielem a aramský král Kúšan byl poražen. Vítězem sobotní hry i turnaje se stala družina Patrik Mořská Hvězdice, která vybojovala právo střežení meče pro dorost z CB Černý Most.

2014 - Noe

Ročník 2014 se konal 6.-8. června na louce u osady Kaliště nedaleko Brandýsa nad Orlicí a zúčastnilo se ho 9 družin. Hra se odehrávala v období, kdy země byla v Božích očích zkažená a plná zla, až se Hospodin rozhodl, že smete z povrchu země všechno lidstvo. Družinky představovaly Noeho rodinu, která u Boha došla milosti. Nejdříve během dopoledne svrhly krále Kaina (ve hře symbolizovala jeho krutovláda zlo a zkaženost; jméno jsme si vypůjčili, protože ho děti znají) a odpoledne se chystaly na stavbu archy (sháněly stavební materiál a zásoby jídla). Vítězem se stala družina Spongebob Squaterpants, které vybojovala právo střežení meče pro dorost z CB Černý Most.

2013 - Rozdělení Izraele po Šalamounově smrti

Ročník 2013 se konal 14. - 16. června na louce u obce Semanín a zúčastnilo se ho 10 družin. Hlavním motivem celého víkendu bylo rozdělení Izraele po smrti krále Šalamouna na dvě části a následná občanská válka. Vítězem se stala družina Havraní průjem a strážcem se proto opět stal dorost z CB Olomouc.

2012 - Abram vysvobozuje Lota

Ročník 2012 se konal 8. - 10. června na louce u obce Trpík a zúčastnilo se ho 7 družin. Hlavním motivem celého víkendu byla událost popsaná v Bibli ve 14. kapitole knihy Genesis. Abram synovec Lot byl odvlečen krály ze severu. Abram se to dozvídá a spolu s 318 bojovníky vyráží, aby ho osvobodil. Vítězem se stala družina Ňoumopodi a strážcem je proto dorost z CB Olomouc.

2011 - Nehemiáš

Ročník 2011 se konal 10. - 12. června na louce u obce Žampach a zúčastnilo se ho 9 družin. Hlavním motivem celého víkendu byly události popsané v Bibli v knize Nehemiáš. Družiny budovaly hradby Jeruzaléma a bránily lstivým úkladům i otevřeným útokům nepřátel. Vítězem se stala družina Rozbřesk a Strážcem Meče je proto dorost z CB Prahy 9 - Černého Mostu (již po páté za sebou!).

Další informace...

2010 - Ester

Ročník 2010 se konal 11.-13. června na louce pod Tyrolským srubem nedaleko Slatiňan u Chrudimy a zúčastnilo se ho 7 družin. Hlavním motivem celého víkendu byly události popsané v Bibli v knize Ester. Hráči se stali židovskými osadníky v Perské říši. Zúčastnili se hledání nové královny, vyvolení Ester, pohromu v podobě Hámánova ediktu o vyvraždění židovských osadníků, půstu a volání k Hospodinu, Hámánova pádu i Mordokajova vyvýšení. Roznášeli do všech končin říše zprávu o tom, že se Židé mohou bránit a nakonec se i bránili útokům perských posádek. V sobotní hře zvítězila družina Černá záře ze sboru CB Brno - Kounicova. V nedělním turnaji opět zvítězila družina Sobíci (již po čtvrté!) a Strážcem Meče se proto stal dorost z CB Prahy - Černého Mostu.

2009 - Obléhání Jeruzaléma Babyloňany

V roce 2009 se bojovka konala v krásně zvlněné krajině u obce Žampach blízko Ústí nad Orlicí. Dorostenci se ocitli v době, kdy v Jeruzalémě vládne král Sidkiáš. K městu se blíží babylonské jednotky, o kterých prorok Jeremiáš hlásá, že jsou poslány Hospodinem jako trest a že je potřeba se vzdát.

Další informace...

2008 - V době prvotních křesťanů

Bojovka se konala u Brandýse nad Labem a družiny představovaly obchodníky, kteří přicestují do Joppe v období 1. století našeho letopočtu. Navštíví své známé, kteří jsou křesťané. Druhý den ráno se má konat křest dcery hostitele, ten je ale přerušen razií vojáků, kteří otce i s dcerou odvlečou pryč. Družiny se rozhodnou, že je najdou a vysvobodí.

Další informace...

2007 - Návrat do zaslíbené země

V roce 2007 se turnaj odehrál v okolí Mladějova na Moravě a Vysokého Pole. Družiny se ocitly v roli Izraelců zrovna ve chvíli, kdy se blížili k řece Jordán.

Další informace...

2005

Tento ročník se konal v Třebovských stěnách.

2004 - Meč krále Davida

Tento ročník se konal v nádherném prostředí Toulovcových maštalí nedaleko Poličky. Hra byla motivována rolemi krále Davida, přičemž vítězná družina získala do opatrování jeho meč. Právě na této bojovce byl dohodnut systém putovního střežení meče krále Davida.

2003 - Dědictví

Druhý ročník bojovky se konal u Nového hradu u Adamova a družiny se ocitly ve středověku. Majitel hradu kdysi přivezl z cesty do Svaté země artefakt, který uschoval a jeho potomci se teď snaží jej znovu nalézt. Kdo nakonec získá korunu, která kdysi patřila princi Jonatánovi?

Další informace...

2002 - Tajemství hradu Zubštejn

Úvodní ročník bojovky se konal nedaleko hradu Zubštejn.

You are here: Home Kronika
Personal tools